06 jul 2018 16:27

Erkenning van een bedrijf als adviesorgaan voor de elektronische stemsystemen en voor de software voor stemopneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrijf PWC Enterprise Advisory cvba erkent als adviesorgaan, zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk, als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

De koninklijke besluiten over de erkenning van de verschillende vennootschappen als adviesorgaan van 18 december 2002, van 22 oktober 2004 en van 1 september 2006 dienen opgeheven te worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.