17 mrt 2023 16:51

Erkenning van het boeddhisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed ter erkenning van het boeddhisme.

Het voorontwerp van wet erkent het boeddhisme officieel in België als niet-confessionele levensbeschouwing en de Boeddhistische Unie van België als het representatief orgaan van de boeddhistische gemeenschap van België.

Het voorontwerp van wet omvat onder meer:

  • de bepalingen waarbij de Boeddhistische Unie van België wordt erkend
  • de omschrijving van de opdrachten ervan
  • de toelichting en organisatie van het federaal secretariaat
  • de erkenning van de lokale boeddhistische gemeenschappen
  • de oprichting, de opdrachten en de organisatie van de lokale instellingen
  • de sociale positie en het kader van boeddhistische afgevaardigden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

In de brief aan de Raad van State zal advies worden gevraagd over de kwestie van de gevolgen van de erkenning van het boeddhisme voor het onderwijs.

Na het advies van de Raad van State en de gegevensbeschermingsautoriteit zal aan de deelstaten een formeel advies over de teksten worden gevraagd.