20 dec 2002 16:00

Erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de aan de informaticacentra opgelegde territoriale begrenzing voor het uitvoeren van de opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt afgeschaft.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de aan de informaticacentra opgelegde territoriale begrenzing voor het uitvoeren van de opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt afgeschaft.

Voordien kon slechts één informaticacentrum voor een bepaald gebied erkend worden. Deze informaticacentra voeren onder meer taken uit betreffende het registreren, het doorgeven of het mededelen van de gegevens van het Rijksregister, overeenkomstig de verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dankzij de opheffing van deze territoriale begrenzing kunnen de gemeenten nu al dan niet een beroep doen op een erkend informaticacentrum naar keuze. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1984 betreffende de erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.