07 okt 2016 16:19

Erkenning van N.V. Belgocnucleaire als exploitant van een kerninstallatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de erkenning van N.V. Belgonucleaire als exploitant van een kerninstallatie.

De N.V. Belgonucleaire wordt vanaf 1 januari 2017 erkend als exploitant van een kerninstallatie met een gering risico en het maximumbedrag van haar wettelijke aansprakelijkheid wordt tot 70 miljoen euro verminderd. Het ontwerp van koninklijk besluit actualiseert hiermee het statuut van Belgonucleaire in het licht van de wet van 22 juli 1985 over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de N.V. Belgonucleaire als exploitant van een kerninstallatie