04 feb 2014 15:16

Erkenning van personen met een handicap: medische gegevens voortaan digitaal van huisarts naar overheid

Voortaan kunnen huisartsen medische gegevens digitaal aan de overheid bezorgen via de eHealth box voor de erkenning van personen met een handicap door de FOD Sociale Zekerheid. Dit project kadert in het actieplan rond de informatisering van de gezondheidszorg dat ondersteund wordt door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere en eenvoudigere erkenningsprocedure.
 

België telt vandaag 630.048 personen met een handicap erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. In 2013 behandelde de FOD 295.727 aanvragen. Dit zijn aanvragen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest. Ze besteedde een budget van 1,778 miljard euro aan de uitbetaling van tegemoetkomingen aan ongeveer 321.000 personen met een handicap.
 

Pilootproject: digitaal doorsturen van gegevens uit de patiëntendossiers

Bij de erkenning van een persoon met een handicap hoort ook een medische evaluatie. In 2013 vroeg de FOD Sociale Zekerheid voor 163.749 aanvragen informatie op bij de huisarts en dit via een papieren formulier. “Een pilootproject met 19 huisartsen liep eind januari ten einde waarbij zij een samenvatting van hun patiëntendossier via de eHealth box digitaal aan de evaluerende artsen van de FOD konden bezorgen. Hierbij is een eHealth-certificaat nodig om de gegevens te beveiligen. Het pilootproject was een succes en opnieuw een duidelijke vooruitgang in de informatisering van de gezondheidszorg.”, legt Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, uit. 
 

Uitbreiding naar andere huisartsen

Sinds 1 februari werd het gebruik van de eHealth box veralgemeend en kunnen huisartsen dus digitaal medische informatie aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. Uit het pilootproject bleek wel dat dit enkel mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de software van de huisarts de connectie met de eHealth box mogelijk maken, moet de arts het elektronisch patiëntendossier goed bijhouden zodat de samenvatting ervan (SUMEHR) voldoende gegevens bevat en moet hij beschikken over een eHealth certificaat. “Een goede informatiecampagne gericht aan de huisartsen zal dus noodzakelijk zijn om van dit project een succes te maken.”, vult Minister Onkelinx aan.
 

Iedereen wint!

De arts, omdat hij geen papieren formulieren van meer dan 6 bladzijden moet invullen en hij via de eHealth box een samenvatting van het patiëntendossier digitaal kan doorsturen op een beveiligde manier.
 

De persoon met een handicap omdat hij sneller een beslissing zal krijgen. Een beslissing neemt momenteel 4,3 maanden in beslag waarbij 1,5 maand verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Met dit project is het mogelijk om de afhandelingstermijn terug te brengen van 4 naar 2 maanden.
 

De administratie omdat de digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar is dan bij een gescand papieren formulier. Ook de scan- en printkosten zullen drastisch verminderen.
 

Openstellen voor andere instellingen

De FOD Sociale Zekerheid is vaak niet de enige instelling aan wie de huisarts medische informatie over zijn patiënt moet bezorgen. Philippe Courard legt uit: “Deze medische informatie wordt binnenkort ook opengesteld voor andere instellingen, op voorwaarde uiteraard dat de patiënt hiermee akkoord gaat. Ik ben heel enthousiast dat zes andere instellingen hieraan meewerken: VAPH, AWIPH, CARA, Medex, VDAB en RIZIV. Potentieel dus heel wat administratieve rompslomp dat vermeden wordt voor personen met een handicap, iets wat ik alleen maar kan aanmoedigen als staatssecretaris voor personen met een handicap.”
 

Meer info ?

Katleen Sottiaux, kabinet Onkelinx :  0473 39 49 63 – k.sottiaux@lo.fgov.be
Waut Es,  kabinet  Courard:   0497 44 18 56 – Waut.Es@minsoc.fed.be
Barbara De Clippel, FOD Sociale Zekerheid:  0473 13 13 29 – press@minsoc.fed.be
 

www.handicap.fgov.be