01 mrt 2024 17:58

Erkenning van schietparij Driesstraat als daad van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de schietpartij in de Driesstraat te Brussel op 15 maart 2016 als daad van terrorisme erkent.

De schietpartij in de Driesstraat wordt als daad van terrorisme erkend, waardoor de slachtoffers ervan of hun naasten beroep kunnen doen op de desbetreffende bepalingen hiertoe.

Het ontwerp biedt ook de mogelijkheid aan de slachtoffers om te genieten van de door de wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit gecreëerde voordelen, te weten, naast het statuut van nationale solidariteit zelf, de toekenning van een herstelpensioen (bij invaliditeitsgraad van 10 % of meer) en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.