25 nov 2005 16:00

ESA Berlijn

Belgische strategie op het gebied van de ruimtevaart

Belgische strategie op het gebied van de ruimtevaart

De Ministerraad ging akkoord met de prioriteiten en programmatorische oriëntaties voor 2006-2010 op het vlak van de ruimtevaart. Hij gaf opdracht aan de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, om op basis hiervan het Belgische standpunt te verdedigen tijdens de Ministeriële ESA raad van 5 en 6 december 2005 in Berlijn. Hij kan ook de internationale verbintennissen aangaan om de bestaande ESA programma's verder te zetten, er nieuwe op te starten en om de Belgische deelname eraan te verzekeren. De Ministerraad gaf opdracht aan de Minister van Wetenshapsbeleid om toe te zien op een billijke verdeling van de wetenschappelijke en industriële Belgische return tussen de verschillende actoren van de ruimtevaartsector met een verdeelsleutel als streefcijfer die werd vastgelegd voor de ESA raad te Edinburgh: Vlaanderen 55,4%, Wallonië 33,6% en Brussel 11%. De Minister zal verslag uitbrengen aan de Ministerraad over de beslissingen die tijdens de Ministeriële ESA raad van 5 en 6 december worden genomen. Midden 2007 zal hij een verslag van de voortgang van de beslissingen aan de Ministerraad voorstellen.