25 nov 2005 16:00

Ethylometer

Gunning van een overheidsopdracht voor het onderhoud, de herstelling en de herijking van toestellen die het alkoholgehalte meten

Gunning van een overheidsopdracht voor het onderhoud, de herstelling en de herijking van toestellen die het alkoholgehalte meten

De Ministerraad gaf toestemming om een opdracht te gunnen voor het onderhoud, de herstelling en de herijking van toestellen die de federale en lokale politie gebruiken om het alkoholgehalte te meten. De opdracht is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de afsluiting van een wijzigingsclausule nr 2 voor de verlenging van opdracht DMA 2003 R3 005 voor de duur van een jaar voor het onderhoud en de herstelling full omnium van de toestellen breathanalyser 679 T B2 en de spanningsstabilisatoren voor die toestellen die de lokale en de federale politie gebruiken. De opdracht werd toegekend aan de firma Vandeputte medical en security die de toestellen leverde en onderhield.