05 mrt 2004 16:00

EU-geclassificeerde gegevens

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, nam de Ministerraad kennis van een nota rond de inspectie van de Belgische veiligheidsdispositieven voor de bewaring van EU-geclassificeerde gegevens.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, nam de Ministerraad kennis van een nota rond de inspectie van de Belgische veiligheidsdispositieven voor de bewaring van EU-geclassificeerde gegevens.

De Regeringsleden worden verzocht: - de aanwijzing na te gaan van veiligheidsofficieren binnen de instanties die onder hun verantwoordelijkheid vallen en de aanstellingen mee te delen aan de Nationale Veiligheidsoverheid; - in het bijzonder na te gaan of de personen binnen deze instanties die toegang moeten hebben tot geclassificeerde informatie, waaronder ook EU-geclassificeerde gegevens, over een veiligheidsmachtiging van het vereiste niveau beschikken. De Ministerraad heeft de Eerste Minister eveneens gelast met het richten van een brief aan de Ministers-Presidenten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen waarin aangedrongen wordt dezelfde maatregelen te nemen in het raam van de voorbereiding van de EU-inspectie van oktober 2004.