18 nov 2005 16:00

EU - Tadzjikistan

Contractuele relaties tussen de Europese Gemeenschappen en Tadzjikistan

Contractuele relaties tussen de Europese Gemeenschappen en Tadzjikistan

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds. Deze Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst werd op 11 oktober 2004 te Luxemburg ondertekend. Het legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Tadzjikistan. Hierdoor hebben de Europese Gemeenschappen nu met alle 5 de republieken van Centraal-Azië een dergelijke overeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat drie belangrijke componenten : ten eerste, het voeren van een regelmatige politieke dialoog, ten tweede een samenwerking op sociaal en economisch vlak alsook op het vlak van financiën en handel, wetenschappen, de informatiemaatschappij, cultuur, onderwijs en overheidsadministratie en ten derde bepalingen inzake de handel in goederen en diensten en inzake investeringen. De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst is een gemengde overeenkomst dat zowel materies omvat die onder de bevoegdheid ressorteren van de Europese Gemeenschappen als van de Lidstaten en werd afgesloten voor een initiële periode van 10 jaar dat naderhand automatisch jaarlijks verlengd kan worden.