29 nov 2002 17:00

Euro-mediterrane associatieovereenkomst

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed tot goedkeuring van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en respectievelijk Egypte, Libanon en Algerije anderzijds.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed tot goedkeuring van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en respectievelijk Egypte, Libanon en Algerije anderzijds.

Op basis van de overeenkomst zullen de tussen de Europese Unie en deze drie landen bestaande banden kunnen worden aangehaald door op een evenwichtige basis betrekkingen in te stellen die berusten op wederkerigheid en partnerschap. De Overeenkomst wordt aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd