20 apr 2018 15:20

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mededeling van zes verzoekschriften in kiesrechtzaken

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de strategie van verdediging van de federale overheid voor zes verzoekschriften in kiesrechtzaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Het EHRM heeft zes verzoekschriften in kiesrechtzaken meegedeeld. Vijf daarvan hebben betrekking op klachten inzake onregelmatigheden tijdens de federale en regionale wetgevende verkiezingen van 2014. Het laatste verzoekschrift heeft betrekking op een ontzegging van het mandaat van senator in 2010. Alle verzoekers klagen over een gebrek aan daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen die beslissingen. Die elementen worden inzonderheid geregeld door art. 48 van de Grondwet wat de federale assemblees betreft, en de overeenkomstige artikelen van de wetten tot hervorming der instellingen wat de assemblees van de deelentiteiten betreft.

Alle betrokken overheden kozen voor een strategie van verdediging door de Belgische Staat. Deze strategie wordt door de ministerraad bevestigd. Deze zal tijdens het volgende overlegcomité de deelentiteiten op de hoogte brengen van die keuze voor verdediging en zal het overlegcomité vragen om akte ervan te nemen.