24 okt 2003 17:00

Europees Sociaal Fonds

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met de organisatie van het nationaal seminarie " Implementatie van het Europees Sociaal Fonds en zijn bijdrage tot de Europese Werkgelegenheidsstrategie: evaluatie en toekomstperspectieven ".

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met de organisatie van het nationaal seminarie " Implementatie van het Europees Sociaal Fonds en zijn bijdrage tot de Europese Werkgelegenheidsstrategie: evaluatie en toekomstperspectieven ".

Dit seminarie zal doorgaan op 3 december 2003, in het Crowne Plaza Hotel te Brussel. Het zal benadrukken in welke mate het ESF (Europees Sociaal Fonds) en de EWS (Europese Werkgelegenheidsstrategie) op elkaar hebben ingespeeld tijdens de eerste helft van de lopende programmatieperiode. Ook zal een debat worden gehouden over de toekomstperspectieven en zal de rol van het ESF in de werkgelegenheid en het tewerkstellingsbeleid worden geanalyseerd.