24 okt 2003 17:00

Europese Beweging - België

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de uitgave (*) in het kader van het dossier met betrekking tot de uitbetaling van de toelage 2003 van de vzw Europese Beweging - België (EBB). Voor 2003 heeft de vzw EBB de uitbreiding en de Europese Conventie als centrale thema's gekozen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de uitgave (*) in het kader van het dossier met betrekking tot de uitbetaling van de toelage 2003 van de vzw Europese Beweging - België (EBB). Voor 2003 heeft de vzw EBB de uitbreiding en de Europese Conventie als centrale thema's gekozen.

Dit dossier vertegenwoordigt een bedrag van 75.000 euro, ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.