22 okt 2018 14:28

Europese burgerraadpleging: laat uw stem, verwachtingen, bezorgdheden en wensen voor de toekomst van Europa horen

Neem deel aan de Europese burgerraadpleging tijdens één van de ronde tafels over de toekomst van de Europese Unie, die de federale overheid organiseert. Er is geen specifieke kennis nodig, enkel ideeën en gezond verstand.

De deelnemers die gekozen worden, zullen tijdens één van de ronde tafels via een dialoog ideeën over de toekomst van de Europese Unie delen. De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Europa in de wereld
  • duurzame ontwikkeling in Europa
  • innovatie in Europa
  • welvaart en stabiliteit in Europa
  • de eenheid van Europa 
  • veiligheid in Europa
  • Europa en democratie

De ronde tafels vinden plaats in november in Gent, Leuven, Brussel, Namen en Luik. Aan elke ronde tafel kunnen 60 tot 80 burgers deelnemen. De groepen worden samengesteld op basis van de antwoorden op het inschrijvingsformulier. De bedoeling is om een uiteenlopende groep van mensen te bereiken. Als u niet geselecteerd bent, houden we wel rekening met uw antwoorden op het inschrijvingsformulier. Elke deelnemer ontvangt een vaste onkostenvergoeding van 20 euro.

www.belgium.be/nl/laatuhoren

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten zullen in een Belgische en Europese samenvatting worden opgenomen. Die samenvatting wordt officieel besproken door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad in december 2018. De resultaten helpen om duidelijkheid te brengen in de beraadslagingen en om prioriteiten voor acties op Europees niveau vast te leggen.