18 jul 2003 19:00

Europese Conventie

De Ministerraad keurde de evaluatie van de resultaten van de Europese Conventie goed, die door de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, werd voorgesteld.

De Ministerraad keurde de evaluatie van de resultaten van de Europese Conventie goed, die door de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, werd voorgesteld.

Deze Europese Conventie werd samengeroepen door de Europese Raad van Laken, onder Belgisch voorzitterschap. Het was de bedoeling na te gaan hoe de efficiëntie, de legitimiteit en de transparantie van de Unie kon verbeterd worden en de volgende herziening van de Verdragen voor te bereiden. Op deze Europese Conventie waren vertegenwoordigers van de Regeringen en Parlementen van de Lidstaten en kandidaat-Lidstaten aanwezig alsook Europese parlementsleden, vertegenwoordigers van de Commissie en van de civiele maatschappij. De Conventie heeft onder meer de keuze van een "Europese Grondwet" gemaakt, die de waarden en de symbolen van de Unie verwoordt om zo voor de Europese burgers het gevoel te versterken dat ze deel uitmaken van een gemeenschappelijk project evenals de identiteit van de Europese Unie op de internationale scène duidelijk te stellen.