18 jul 2003 19:00

Ministerraad van 18 juli 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 juli 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 16.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 juli 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 16.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen, namelijk dat de Ministerraad begonnen is met het onderzoek van de opmerkingen van de Raad van State betreffende het voorontwerp van genocidewet, Zij zal dat onderzoek maandag afronden, zodat de Kamer de bespreking van het voorontwerp dinsdag kan aanvatten. - een voorontwerp van programmawet (persbericht 1); - Een voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het voorontwerp wordt doorgezonden naar de Senaat (persbericht 2); - de installatie van een Task Force Noordzee (persbericht 8); - het afsluiten van een opdracht met betrekking tot het personaliseren en het leveren van paspoorten, bestemd voor de gemeentebesturen en de Belgische diplomatieke en consulaire posten (persbericht 12); - de Belgische deelname aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee (persbericht 13); - het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van het communicatiesysteem van de RITA NG (persbericht 14); - het akkoord om het geschil rond de « Ijzeren Rijn » voor te leggen aan het Permanente Hof voor Arbitrage te Den Haag (persbericht 20); - de evaluatie van de resultaten van de Europese Conventie (persbericht 21).