18 jul 2003 19:00

Personalisering en levering van paspoorten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht met betrekking tot het personaliseren en het leveren van paspoorten die bestemd zijn voor de gemeentebesturen en de Belgische diplomatieke en consulaire posten. (*)

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht met betrekking tot het personaliseren en het leveren van paspoorten die bestemd zijn voor de gemeentebesturen en de Belgische diplomatieke en consulaire posten. (*)

Deze opdracht, die op 1.600.000 euro wordt geraamd, wordt afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure met de firma François Charles Oberthur, voor een periode van één jaar, die zesmaal stilzwijgend kan worden verlengd. Gezien de technologie en de ter zake genomen veiligheidsmaatregelen is het nieuwe Belgische paspoort één van de best beveiligde documenten ter wereld. (*) De Ministerraad had reeds principieel ingestemd op 21/2/2003 (zie bericht 21).