18 jul 2003 19:00

Task Force Noordzee

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de installatie van een Task Force Noordzee goed.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de installatie van een Task Force Noordzee goed.

De ministers van Economie, Leefmilieu, Mobiliteit, Defensie, Buitenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Begroting zullen van deze Task Force deel uitmaken, onder het voorzitterschap van de heer Johan Vande Lanotte.