18 jul 2003 19:00

Onderhoud van de RITA NG

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad toelating tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van het communicatiesysteem van de RITA NG. De overeenkomst heeft eveneens betrekking op de éénmalige aankoop van een stock wisselstukken.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad toelating tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van het communicatiesysteem van de RITA NG. De overeenkomst heeft eveneens betrekking op de éénmalige aankoop van een stock wisselstukken.

De RITA NG wordt ontplooid in de operatiezones waar organismen van Defensie worden ingezet. De firma Thales, die de RITA NG ontwikkeld en geproduceerd heeft en hiervoor als enige over alle brevetten en licenties beschikt, werd dan ook logisch gezien weerhouden voor het afsluiten van dit onderhoudscontract.