18 jul 2003 19:00

Programmawet

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Dit voorontwerp bevat o.a. een reeks maatregelen in uitvoering van het regeerakkoord betreffende de "Kyotofiscaliteit", de herziening van de tarieven energiebijdrage en de toevoeging van een energiebijdrage op diesel gebruikt als motorbrandstof, de invoering van het "cliquetsysteem" voor accijnsverhogingen voor benzine en diesel gebruikt als motorbrandstof, de uitbreiding van de lijst der uitgaven voor energie-investeringen in woningen die in aanmerking komen voor aftrek van de personenbelasting.