18 jul 2003 19:00

Vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister,heeft de Regering, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen goedgekeurd. Dit voorontwerp draagt de bevoegdheid met betrekking tot het afleveren van vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor onderhandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik over aan de Gewesten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister,heeft de Regering, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen goedgekeurd. Dit voorontwerp draagt de bevoegdheid met betrekking tot het afleveren van vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor onderhandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik over aan de Gewesten

Deze overdracht moet bijdragen tot de efficiëntie en de coherentie van het beleid in de betrokken domeinen, rekening houdend met de bevoegdheden van de gewestelijke overheden op economisch vlak, op het vlak van tewerkstelling en op het vlak van afzet- en uitvoerbeleid en de bekommernis van de nieuwe regering te komen tot coherente bevoegdheidspakketten.