06 feb 2004 16:00

Europese Economische Ruimte

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en vier overeenkomsten die daarmee verband houden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en vier overeenkomsten die daarmee verband houden.

Het akkoord zal, in aansluiting op de uitbreiding van de Europese Unie, de deelname van de nieuwe lidstaten aan de Europese Economische Ruimte (ruimte die de Interne Markt van de Europese Unie uitbreidt tot Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) mogelijk maken, en dit met ingang van 1 mei 2004. Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein zullen dezelfde aanpassingen en overgangsperiodes toepassen zoals voorzien in het Toetredingsverdrag. Een nieuw financieringsmechanisme is voorzien waardoor deze drie landen een substantiële bijdrage zullen leveren tot de vermindering van de socio-economische verschillen binnen de uitgebreide Interne Markt.