05 sep 2008 12:50

Europese economische ruimte

Overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese economische ruimte

Overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese economische ruimte

De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte en van vier aanverwante overeenkomsten. Samen vormen ze een geheel dat kortweg de uitbreidingsovereenkomst van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt genoemd (Brussel, 25 juli 2007). 

De overeenkomst is een logisch gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie: volgens de EER-overeenkomst moeten alle landen die lid worden van de EU ook de toestemming vragen om toe te treden tot de EER.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de EU op 1 januari 2007 met Bulgarije en Roemenië voorziet de uitbreidingsovereenkomst van de EER in hun deelname aan de Europese Economische Ruimte. De overeenkomst bepaalt dat de Europese interne markt voortaan van toepassing is op de 27 lidstaten van de EU en op de drie landen van de Europese vrijhandelsassociatie IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die ook lid zijn van de EER.