01 feb 2019 16:25

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

De Overeenkomst van Parijs nodigt de partijen uit om tegen 2020 hun langetermijnstrategieën om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te verminderen, te communiceren. Op 28 november 2018 publiceerde de Europese Commissie in antwoord hierop haar mededeling A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. De Commissie wenst met haar mededeling de bakens uit te zetten naar een volledig koolstofarme ('net zero emissions') samenleving en dit op een sociaal rechtvaardige en kostenefficiënte manier.