01 feb 2019 16:25

Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad en het kernkabinet deelde de eerste minister mee dat er formeel werd kennisgenomen van de begrotingsindicatoren over de verwezenlijkingen in 2018. De ministers van Begroting, Financiën en Economie hebben vervolgens deze resultaten gedetailleerd toegelicht.

Charles Michel ging vervolgens in op de klimaatkwestie. Hij herinnerde aan de ambitie van de regering om, in samenwerking met het Federaal Planbureau, de komende weken concrete en operationele maatregelen op dit vlak voor te stellen en tegelijkertijd de economische gevolgen en de koopkracht van de burgers te waarborgen.

Vervolgens verkondigde minister van Werk Kris Peeters dat de ministerraad vanmorgen een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de Brexitwet uitvoert. Dankzij dit ontwerp kunnen de 21.000 Britten die in België wonen en werken, hier tot 2020 blijven werken. Hierover moet tegen die tijd een akkoord worden bereikt met het Verenigd Koninkrijk.

Binnen het domein Volksgezondheid gaf minister Maggie De Block toelichting bij drie maatregelen, meer bepaald de gezamenlijke Europese aankoop van pandemische griepvaccins, en de terugbetaling van implanteerbare anticonceptiva voor vrouwen jonger dan 21 jaar en van actieve verbandmiddelen voor chronische wonden.

Tot slot maakte minister van Telecommunicatie Philippe De Backer bekend dat de tarieven voor radioverbindingen met 80% verlaagd worden voor de geografische gebieden die slecht worden bediend door hogesnelheidsinternet.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: