01 feb 2019 16:25

Uitbreiding van de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten door het RIZIV uitbreidt.

Het ontwerp zorgt voor de volgende wijzigingen in het koninklijk besluit van 16 september 2013:

  • de uitbreiding van de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva (spiraaltjes) bij aflevering via het ziekenhuis voor patiënten, jonger dan 21 jaar, gehospitaliseerd of niet gehospitaliseerd
  • toevoeging van de prikpil in de terugbetaling

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar