01 feb 2019 16:25

Masterplan III voor detentie in humane omstandigheden met betrekking tot onder andere de projecten van Aalst, Waver en Paifve via een DBFMO-procedure

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met Regie der Gebouwen, Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met een nota over de DBFMO-projecten FPC Waver, FPC Paifve en FPC Aalst in het kader van Masterplan III voor een detentie in humane omstandigheden. Dit masterplan bevat immers ook een hoofdstuk rond internering waarin, waar onder andere eveneens de realisatie van drie nieuwe forensische psychiatrische centra is voorzien, namelijk te Aalst (120 plaatsen), Waver (250 plaatsen) en Paifve (250 plaatsen). De voorbereiding van al deze projecten is gestart.

De projecten zullen gerealiseerd worden via een DBFMO-procedure (Design-Build-Finance-Maintenance-Operate). Zoals bij de gevangenisprojecten werd beslist dat bijstand nodig is van een externe consultant. De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van plaatsingsprocedure, de lancering en de gunning van de mededingingsprocedure met onderhandeling voor de aanstelling van de consultant. Het is de taak van de consultant om de strategische en operationele doelstellingen samen te bundelen en te verwerken, om zo te komen tot een DBFMO-project waarin alle aspecten die belangrijk zijn voor de overheid en die een aangepaste zorg garanderen, zijn verwerkt. Er wordt één opdracht gelanceerd omdat zo voor de drie projecten, die grote gelijkenissen vertonen, voldoende efficiëntiewinsten worden behaald ten opzichte van aparte opdrachten.

Naast de lancering van de opdracht voor de consultant gaat de ministerraad ook akkoord met de algemene visietekst voor de projecten van Paifve en Waver.

Tot slot keurt de ministerraad ook het principe goed dat de drie DBFMO -projecten zelf zullen gerealiseerd worden via een concurrentiegerichte dialoog. Tijdens de procedure en specifiek tijdens de dialoogfase(n) zullen alle verschillende aspecten aan bod komen. Het is de taak van de consultant om ervoor te zorgen dat het zorgaspect perfect geïntegreerd wordt in het DBFMO-geheel.

Bij de procedure specifiek voor Paifve zal eveneens de studieopdracht vervat zitten voor de renovatie van de bestaande site te Paifve.