01 feb 2019 16:25

Deelname aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met de deelname van België aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins.

Op Europees niveau werd het initiatief genomen om een gemeenschappelijk aankoopmechanisme te ontwikkelen om het bestelde volume van geneesmiddelen en vaccins te vergroten. Zo wordt het mogelijk in sterkere onderhandelingsposities te staan ten aanzien van de vaccinproducenten.

De ministerraad verleent in dit kader een mandaat aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid om het raamcontract tot gezamenlijke aankoop van pandemische griepvaccins te ondertekenen voor minimum 1.444.800 doses en maximum 3.000.000 doses. De ministerraad geeft daarnaast groen licht voor de ondertekening van een tweede raamcontract voor minimum 3.000.000 doses en maximum 4.555.200 doses, zonder dat het totaal van beide contracten meer dan 6.000.000 doses mag bedragen.