01 feb 2019 16:25

Wijziging van het statuut van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, wat het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid betreft, wijzigt.

In het kader van de besprekingen ter voorbereiding van de begroting 2019, werd er beslist om de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid (KCCE) af te schaffen. Om deze beslissing uit te voeren, is het vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk om artikel 175 van de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, wat de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het Kenniscentrum betreft, te wijzigen. Op budgettair vlak is het KCCE immers niet langer een dienst met afzonderlijk beheer. De budgettaire en juridische aspecten moeten nu op één lijn worden gebracht, zodat het KCCE kan blijven functioneren en zijn rol bij de verschillende actoren van de Civiele Veiligheid kan blijven vervullen.

Drie wijzigingen worden aangebracht aan artikel 175 van de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid:

  • de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het KCCE wordt afgeschaft, waardoor het Kenniscentrum een 'klassieke' administratieve dienst wordt binnen de Algemene Directie Civiele Veiligheid
  • de doelstellingen van het KCCE worden nader toegelicht in de wet
  • de Koning wordt er enerzijds mee belast om mee de opdrachten te bepalen die het Kenniscentrum de mogelijkheid bieden zijn doelstellingen te realiseren, en anderzijds de organisatie van het Kenniscentrum vast te leggen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.