01 feb 2019 16:25

Financiering 2019 van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag voor 2019 vaststelt van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen.

Het gaat om een transfer van middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het bedrag wordt vastgesteld op 33 miljoen euro voor 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders