01 feb 2019 16:25

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden.

Het ontwerp voegt onder andere de indicatie 'junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa' toe aan vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden. Patiënten die hieraan lijden, komen dus in aanmerking voor een tussenkomst voor de kosten die te wijten zijn aan behandelingen met actieve verbandmiddelen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft