01 feb 2019 16:25

Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Het ontwerp heeft als doel de rechten voor het gebruik van het spectrum die de operatoren moeten betalen wanneer ze nieuwe straalverbindingen installeren, gedurende 10 jaar met 80% te verlagen. Zo krijgen de inwoners van geografische gebieden die een slechte service krijgen ('witte' of 'grijze' zones) toegang tot breedbandinternet.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen