01 feb 2019 16:25

Benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) benoemt.

Ivan Van den Bergh wordt benoemd als regeringscommissaris bij het FANC ter vervanging van Philippe Waeytens.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.