28 mrt 2003 16:00

Europese Luchtmachtgroep

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van goed betreffende de toetreding van België tot de Europese Luchtmachtgroep (European Air Group).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van goed betreffende de toetreding van België tot de Europese Luchtmachtgroep (European Air Group).

Deze Europese organisatie, ontstaan in 1998 als een gezamenlijk initiatief van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en intussen reeds uitgebreid met Nederland, Spanje, Italië en Duitsland, heeft als centrale doelstelling het bevorderen van de interoperabiliteit van de Europese Luchtmachten. De ervaringen uit het conflict in de Balkan hebben trouwens de noodzaak van een nauwe samenwerking onderstreept. Concreet, en in een eerste fase, zal de Belgische Luchtmacht deelnemen aan het programma van "geïntegreerde training voor het luchtgevecht (Eurofight)" en "samenwerking inzake luchttransport en het bijtanken in vlucht". Het hoofdkwartier van de Europese Luchtmachtgroep is gevestigd in High Wycombe nabij Londen. Twee Belgische militairen zijn er op permanente basis ingedeeld.