23 dec 2011 10:50

Europese toppen

Fonds Europese toppen 2011

Fonds Europese toppen 2011

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet goed om in 2011 zeven koninklijke besluiten te verlengen met de maatregelen om de veilgiheid tijdens Europese toppen te garanderen:

  • het gaat om een toelage van 25 miljoen euro voor de politiezones en Brusselse gemeenten op basis van de werkdruk die ze dragen in vergelijking met andere gemeenten
  • ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om er het Astrid-systeem te ondersteunen
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel
  • ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen 
  • ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren 
  • ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2011 aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de Stad Brussel en van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest