28 nov 2008 18:24

Euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Oprichting van de euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (Europese groepering voor territoriale samenwerking)

Oprichting van de euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (Europese groepering voor territoriale samenwerking)

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse  Zaken Karel De Gucht om de oprichting van de euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, een Europese groepering voor territoriale samenwerking, officieel te steunen.

De ministerraad heeft de oprichtingsovereenkomst en statuten goedgekeurd en kent aan de euroregio voor 2009 een budget van 30.000 euro toe. Hij stemde ook in met de aanstelling van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, als vertegenwoordiger van de federale staat in de algemene vergadering en in het bureau, en van de heer Gilbert Verkinderen als plaatsvervanger.

De euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de Intercommunale West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Westhoekoverleg en lokale partners en aan Franse zijde de gemeentelijke instellingen. Het statuut van de Europese groepering voor territoriale samenwerking verleent een juridische basis aan de samenwerking dat gebaseerd is op verordening 1082/2006/EG van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 20056, die de grensoverschrijdende samenwerking in Europa op lokaal vlak bevordert.