28 nov 2008 18:24

Ministerraad van 28 november 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Na afloop van de ministerraad gaf de eerste minister een persconferentie waar hij de belangrijkse beslissingen toelichtte (zie persberichten). Het kernkabinet heeft ook overlegd over de maatregelen tegen de crisis op basis van vier speerpunten. Wat de opvolging van de bankencrisis betreft, heeft het kernkabinet de stand van zaken opgemaakt van de toestand van KBC, Fortis, Dexia, KBC en Kaupthing. Daarna heeft de premier de drie bestuurders bekend gemaakt die voor de regering in de raad van bestuur van Ethias zullen zetelen: Mark Bienstman, Chris Verhaegen en Claude Deseille. Verder kondigde hij het onderhoud aan dat hij maandag met de minister-presidenten van de gewesten zal hebben om de aanpak van de overslag van de bankencrisis naar de reële crisis vorm te geven. Tijdens het weekend vinden er werkgroepen over het interprofessioneel akkoord plaats waarover de onderhandelingen nu in de slotfase zijn. Maandag komt het kernkabinet hierover bijeen. Op basis van die actiepunten zal de begroting worden getoetst. Ten slotte kondigde Yves Leterme aan dat de ministerraad het Belgische standpunt over klimaat en energie heeft aangenomen waarover de regering tijdens de Europese raad van 10 en 11 december 2008 zal onderhandelen.