28 nov 2008 18:24

Personen met een handicap

Tegemoetkoming aan personen met handicap voortaan ook voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister

Tegemoetkoming aan personen met handicap voortaan ook voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Julie Fernandez Fernandez de toekenning van een tegemoetkoming aan personen met een handicap uitgebreid tot de vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

De maatregel treedt in werking vanaf 12 december 2007 en geldt voor de aanvragen die sindsdien zijn ingediend. Het gaat om ongeveer 500 aanvragen op dit ogenblik.