28 nov 2008 18:24

Uitbetaling van inhaalbedragen aan ziekenhuizen

Inhaalbeweging: 200 miljoen EUR voor de ziekenhuizen nog in 2008!

Inhaalbeweging: 200 miljoen EUR voor de ziekenhuizen nog in 2008!

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de bedragen vastgelegd van de positieve inhaalbeweging naar de ziekenhuizen toe. Dit geld zal nog in 2008 worden uitbetaald aan de ziekenhuizen.

Ter herinnering, deze bedragen compenseren het tekort aan inkomsten van de ziekenhuizen in functie van een begroting die a priori wordt opgesteld. Het gaat vandaag over oefeningen van voor 2002, het jaar waarin een nieuw financieringssysteem in werking is getreden.

Het bedrag dat initieel werd voorzien bedroeg 73.721.000 EUR. Op basis van een actualisering van technische schattingen van het Riziv, heeft minister Onkelinx aan haar collega’s voorgesteld om dit bedrag op te trekken tot 203.382.000 EUR.

Deze som dekt een belangrijk deel van de inhaalbeweging voor de jaren 1999 tot 2001. Het bedrag zal worden overgemaakt aan de ziekenhuizen voor het einde van 2008. Dat betekent een belangrijke positieve impact voor de thesaurie van de betrokken instellingen.