28 nov 2008 18:24

Educatief verlof

Verbetering van het systeem van het betaald educatief verlof

Verbetering van het systeem van het betaald educatief verlof

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet beslist het systeem van educatief verlof te verbeteren. Die verbeteringen voeren het advies van de Nationale Arbeidsraad van 5 november 2008 uit. 

Om te vermijden dat de terugbetaling aan de werkgevers de reële kost overstijgt, wordt ee beperkt tot maximum 20 euro per uur educatief verlof.

De werkgeversbijdrage bedraagt 0,08% vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2008, 0,04% voor het vierde kwartaal 2008 en 0,06% vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot en met het derde kwartaal van 2009. 

Het maximum loon dat de vergoeding voor de werknemer bepaalt, wordt verhoogd van 2.100 euro tot 2.500 euro per maand vanaf 1 september 2008.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof betaald in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.