28 nov 2008 18:24

Hoge Raad voor de werkgelegenheid

Toekenning van presentiegeld aan leden van federale overheidsdiensten die in de Hoge Raad voor de werkgelegenheid zetelen

Toekenning van presentiegeld aan leden van federale overheidsdiensten die in de Hoge Raad voor de werkgelegenheid zetelen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet beslist aan alle leden die in de Hoge Raad voor de werkgelegenheid zetelen, net als aan alle deskundigen, presentiegeld toe te kennen. 

De personeelsleden van de federale overheidsdiensten die lid zijn van de raad of die deelnamen als deskundige, hadden tot nu toe geen recht op presentiegeld. Voortaan gelden ook dezelfde regels voor de terugbetaling van de reis- en verblijfskosten voor de deskundigen en leden van overheidsdiensten die deelnemen aan de zittingen van de raad.