28 nov 2008 18:24

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Technische wijziging van de kinderbijslag voor zelfstandigen

Technische wijziging van de kinderbijslag voor zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een technische wijziging aanbrengt in het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen.
 
Het ontwerp wijzigt de definitie van de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jarigen voor de toekenning van de jaarlijkse bijslag, zodat ze dezelfde is als die voor werknemers. Elk kind ouder dan 17 jaar dat kinderbijslag geniet, geeft recht op de bijkomende jaarlijkse gezinsbijslag in juli.