28 nov 2008 18:24

Federale politieraad

Wijziging van de samenstelling van de Federale politieraad

Wijziging van de samenstelling van de Federale politieraad

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling van de Federale politieraad wijzigt. 

De mandaten van de heer Willy Bruggeman, voorzitter van de raad, en de heer Guy Jeanjot, effectief lid, worden verlengd met vier jaar. De heer André Denys, gouverneur van Oost-Vlaanderen, en de heer Jean-François Breuer, burgemeester van Mont-Saint-Guibert, worden benoemd als plaatsvervangende leden van de Federale politieraad.   

De aanwijzing gebeurt op advies van de Adviesraad van Burgemeesters en de Conferentie van Gouverneurs.