28 nov 2008 18:24

Volksgezondheid en Leefmilieu

Wijziging van het Comité voor advies inzake biociden

Wijziging van het Comité voor advies inzake biociden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette beslist om de samenstelling van het Comité voor advies inzake biociden te wijzigen. Het voorzitterschap van het comité wordt niet langer voorbehouden tot leden van het wetenschappelijk personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Voortaan kunnen ook wetenschappelijke personeelsleden van Belgische universiteiten en andere lidstaten van de EU het comité voorzitten.

Het Comité voor advies inzake biociden geeft de minister advies over het in de handel brengen van biociden.