28 nov 2008 18:24

Nationale klimaatcommissie

Wijziging van de Nationale klimaatcommissie

Wijziging van de Nationale klimaatcommissie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Leefmilieu Paul Magnette de samenstelling van de klimaatcommissie gewijzigd. Mevrouw Anne-France Rihoux treedt vanaf 1 december 2008 op als plaatsvervangend lid van mevrouw Elisabeth Ellegaard, als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie.

De Nationale klimaatcommissie werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de gewesten en de federale overheid om het klimaatplan uit te voeren en op te volgen.