28 nov 2008 18:24

Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2009

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2009

De ministerraad heeft beslist de mogelijkheid om tweetalige adjuncten in de centrale federale overheidsdiensten te benoemen, tot 30 juni 2009 te verlengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde, wijzigt het kb van 16 mei 2003 over de aanwijzing van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.