28 nov 2008 18:24

Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen

Erkenning als wetenschappelijke onderzoeksinstelling voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Erkenning als wetenschappelijke onderzoeksinstelling voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een koninklijk besluit goed dat de lijst van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uitbreidt die in aanmerking komen voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing. Sinds 1 juli 2008 zijn de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen voor 65% vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

 • Centre Hospitalier Universitaire de Liège
 • Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • Musée Juif de Belgique - Joods Museum van België
 • Fondation de la Mémoire Contemporaine - Stichting voor de eigentijdse Herinnering 
 • Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture - St. Luc de Bruxelles
 • Proefcentrum voor Sierteelt 
 • Proefstation voor de Groenteteelt
 • Proefcentrum Hoogstraten
 • L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
 • Institut de Pathologie Génétique
 • Institut de Recherche de l'Institut Supérieur Industriel de Bruxelles
 • Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM
 • Société des Bollandistes (Bollandisten)

De Koninklijke Militaire School wordt van de lijst geschrapt, omdat ze als universiteit is erkend.

(*) De volledige lijst staat in de bijlage bij IIIquater van het WIB 92.