28 nov 2008 18:24

Internationaal verdrag: verontreiniging door bunkerolie

Internationaal Verdrag van 2001 over de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

Internationaal Verdrag van 2001 over de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Justitie Jo Vandeurzen, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie (Londen, op 23 maart 2001). Het zogenaamde Bunkerolieverdrag trad op 21 november 2008 in werking. 

Het Bunkerolieverdrag maakt deel uit van de internationale regelgeving over de aansprakelijkheid en de vergoeding van schade die alle belangrijke vormen van verontreiniging op zee behandelt. Het verdrag voert een passende, snelle en doeltreffende schadeloosstelling in van personen die schade ondervinden door verontreiniging door olie die als brandstof in scheepsbunkers wordt vervoerd.