28 nov 2008 18:24

Fonds voor spoorweginvesteringen

Storting in het Fonds voor spoorweginvesteringen van niet-gebruikte investeringsmiddelen van de NMBS-groep

Storting in het Fonds voor spoorweginvesteringen van niet-gebruikte investeringsmiddelen van de NMBS-groep

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte het bedrag dat de NMBS-groep in het Fonds voor spoorweginvesteringen moet storten, vastgelegd op 256 miljoen euro.  

De NMBS-holding, de NMBS en Infrabel moeten het deel van de investeringsdotatie dat ze op het einde van jaar niet gebruikt hebben op de rekening van het fonds storten. Het bedrag wordt vastgelegd op basis van het  vooruitgangsrapport dat de NMBS-holding aan de ministerraad voorlegt. De vennootschappen kunnen het bedrag dat ze gestort hebben het jaar nadien gebruiken om hun meerjareninvesteringsplan verder uit te voeren.